Lerpytter Friskole Logo

Info

Værdigrundlag

Lerpytter Friskole & Børnehave bygger på et kristent værdigrundlag, hvilket også tydeligt fremgår af vedtægterne. Disse værdier har bestyrelsen sammenfattet i et værdigrundlag:

Lerpytter Friskole & Børnehaves målsætning er at give eleverne:

  • Et miljø hvor de udvikler deres personlige gaver, færdigheder og kundskaber.
  • Respekt for alle mennesker og en aktiv indsats for at hjælpe andre.
  • Et miljø hvor de udvikler personlig integritet og social formåen.
  • Kundskab om bibelen, dens budskab og hvordan man lever et kristent liv.


Kvalitet i undervisningen

Inden for hvert emne stræber skolen efter at holde et højt kundskabsniveau og god kvalitet i undervisningen.

En rummelig, multikulturel skole
Skolen har elever med forskellige baggrunde og fra forskellige nationer. Mangfoldigheden i kulturerne ses som berigende for skolen.
Skolen arbejder forebyggende mod krænkende opførsel, så alle kan trives og synes godt om skolen.
Elever med særlige behov integreres på og i skolen og på denne måde trænes alle i naturligt, at tage hånd om hinanden og inkludere hinanden. På Lerpytter Friskole lægges der også stor vægt på samarbejdet med forældrene omkring eleven.

Et fast holdepunkt
Det kristne miljø giver børnene en tryg skolegang, hvor de kan tilegne sig svar på livets store spørgsmål. En person som er tryg i sig selv og sit livssyn har gode forudsætninger for at forholde sig til andre mennesker og tage ansvar i et demokratisk samfund.
Da værdier fortrinsvis overføres gennem praktiske eksempler, ses læreren som et forbillede i den livsstil skolen vil formidle til vore børn.

Den kristne tro

Den kristne tro er det værdigrundlag som hele skolen hviler på.
Overbevisningen om at alle mennesker er skabt i Guds billede, betyder at hvert menneske har en ukrænkelig værdi, uanset køn, religion, formåen, udseende eller nationalitet. Dette syn motiverer elever og lærere til at omgås hinanden med gensidig respekt og at lære at elske sin næste som sig selv.
Den kristne tro hviler på den apostolske trosbekendelsede ti bud og det budskab som evangelierne formidler.

Lerpytter Friskole - Vi har fokus på trivsel og læring
Lerpytter Friskole - Vi har fokus på trivsel og læring

Vi har stadig ledige pladser i skoleåret 2023-2024:

0./1. klasse : 3 ledige pladser

2./3. klasse : 8 ledige pladser

4./5. klasse : 4 ledige pladser

6./7. klasse : 6 ledige pladser

8./9. klasse : 5 ledige pladser