Lerpytter Friskole Logo

Vi tror på trivsel!

Lerpytter Friskole & Børnehave: Et trygt børneliv fra 9 mdr til 9. klasse

Et godt skoleliv starter allerede i børnehaven. Vi tilbyder et trygt børneliv fra 0 til 15 år med gode overgange mellem vuggestue, børnehave, skole, SFO og videre til ungdomsuddannelser efter 9. klasse.

På Lerpytter er vi pt 58 elever i skolen og 12 børn i børnehave og vuggestue. Det giver gode forudsætninger for nærvær og tid til det enkelte barn.

Læring og trivsel går hånd i hånd. Vi vægter høj kvalitet i det pædagogiske arbejde i såvel børnehaven som skolen og har fokus på høj faglighed. Men vi tror på at tryghed og trivsel er nødvendige forudsætninger for læring.

Vi tilbyder et godt børneliv fra 0 til 16 år!

Tryghed, trivsel og høj kvalitet i det pædagogiske arbejde, er nogle af kerneværdierne på Lerpytter.

I skolen har vi fokus på såvel god trivsel som høj faglighed og vi tilbyder folkeskolens prøver i 8. og 9. klasse, så eleverne får optagelseskrav til ungdomsuddannelserne. 

Det kristne værdigrundlag danner rammen for det pædagogiske arbejde og det sociale samvær på tværs af aldersgrupper. 

Skolen har siden starten i 2002 haft børn fra mange forskellige nationaliteter, hvilket vi ser som en styrke – anerkendelse, rummelighed og tolerance læres i praksis.

Enestående jobmulighed!

Vi kommer til at mangle en sproglærer fra 1. januar 2024. 

Grib muligheden for at arbejde med Danmarks skønneste børn, forældre og kollegaer!