Lerpytter Friskole Logo

Børnehave og vuggestue

Én stor familie - det bedste alternativ til mor og far

Lerpytter Børnehave og Vuggestue kan tilbyde et trygt og hjemligt miljø, hvor børnene får mulighed for at udfolde og udvikle sig. Vi er en aldersintegreret institution, hvor de yngste spejler sig i, og lærer af de ældre børn. Vi har plads til 20 børn i fra 3-5 år og 6 børn fra 0-2 år efter højeste kvalitetsnorm (kvalitetsnorm A).

Tryghed er en afgørende forudsætning for at børn kan trives og udvikles. Derfor er vores første prioritet at skabe en tryg hverdag, hvor der altid er en voksen tilgængelig. Derved kan vi skabe et trygt læringsmiljø for alle børn i Lerpytter Friskole & Børnehave. Det er vigtigt for børnene at vokse op med en tryg base, hvor de bliver mødt af voksne med ro og tid til at se dem og høre dem. Gennem gode relationer og tid til det enkelte barn skaber vi en grundlæggende tillid i børnene om, at verden er et trygt sted at vokse op.

Lerpytter Friskole - Vi er også børnehave og vuggestue
Lerpytter Friskole har et stort udeareal med plads til leg og kreativitet

Forældresamarbejde

Den daglige kontakt mellem forældre og personale i forbindelse med aflevering og afhentning er vigtig for et godt samarbejde omkring det enkelte barn.

At opnå et godt samarbejde om dit barn, kræver en tryg relation. Derfor prioriterer vi et forældresamarbejde, hvor du som forælder altid kan komme til personalet med ønsker eller bekymringer. Gennem åbenhed og tryghed i relationen mellem forældre og pædagoger kan vi skabe de bedste rammer for barnet.

En tryg relation mellem pædagog og forældre giver barnet en følelse af sammenhæng mellem institution og hjem, og giver de voksne i barnets liv mulighed for på bedste måde at støtte op om barnets udvikling, trivsel og læring. 

Vi har en lukket facebook-gruppe for forældre i børnehave og vuggestue, som du vil blive inviteret med i, når dit barn er startet.

Fuldt integreret - sådan gør vi

Vi ønsker at børnene skal føle sig som en del af et fællesskab, hvor alle passer på hinanden og alle lærer af hinanden. Vi ønsker at børnene lærer omsorg og tålmodighed når de er sammen store og små.

Vi prioriterer at kunne give tryghed, tid og ro til de helt små. Derfor er den ene vuggestueplads forbeholdt nye børn på ca 10 måneder, som skal starte med at blive passet af andre end mor og far. Der er god tid til omsorg og “sidden på skødet”, og når der er behov for ekstra tryghed og kropskontakt benytter vi bæreseler.

Som de mindste bliver mere og mere nysgerrige og lærer at gå, bliver de hurtigt en del legen med de lidt større børn – som i en stor familie 🙂

Vi har fokus på både at skabe gode rammer for små og store hjemme i børnehaven, såvel som at tage børnene med ud i de spændende læringsmiljøer, der findes i nærområdet.

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os  tlf 97990100

Lerpytter Friskole - Vi er også børnehave og vuggestue

Åbningstider pt.:

Mandag – torsdag: 6:30 – 16:15*
Fredag: 6:30 – 16:00*

* Åbningstider tilpasses efter behov

Lukkedage og ferier

Børnehave, vuggestue og SFO holder lukket:

  • alle dage mellem jul og nytår
  • dagen efter Kr. himmelfart
  • 5. juni (grundlovsdag)
  • de to midterste uger (uge 29+30 i 2024

Der tilbydes pasning i ferier:

  • Uge 42 (efterårsferie)
  • Uge 7 (vinterferie)
  • Påskeferie (hverdagene fra Palmesøndag til 2. Påskedag)
  • Sommerferien 
 
I forbindelse med institutionens lukkedage, vil der være mulighed for fællespasning med kommunens øvrige private institutioner. Ved pasningsbehov kontaktes institutionens daglige leder senest 3 mdr. før behovet.

Senest 1 mdr. før vil I få oplyst, hvilken institution barnet vil få pasning tilbudt i.

Læreplaner

Vi har stadig ledige pladser i skoleåret 2023-2024:

0./1. klasse : 3 ledige pladser

2./3. klasse : 8 ledige pladser

4./5. klasse : 4 ledige pladser

6./7. klasse : 6 ledige pladser

8./9. klasse : 5 ledige pladser