Lerpytter Friskole Logo

Info

Evaluering

Evalueringsplan:

(Revideret februar 2020 – planlagt opfølgning primo 2022)

Skolen er forpligtet til løbende at evaluere elevernes udbytte af undervisningen. Evalueringen sker på mange niveauer:

Elevernes faglige, sociale og personlige udvikling evalueres:

  • Af lærergruppen i form af ad hoc samtaler samt på lærermøder.
    • (En af fordelene ved at være en lille skole er at alle i personalegruppen kender alle børn og er opmærksomme på deres trivsel og udvikling.)Af lærergruppen i form af ad hoc samtaler samt på lærermøder.
  • Med forældrene til forældresamtalerne (klasselærer er ansvarlig for opfølgning)
  • Med forældrene ved de årlige skole/hjem-samtaler (klasselærer er ansvarlig for opfølgning)
  • I form af elevplaner i 0. – 9. klasse.
  • I form af karakterblade i 8. – 10. kl.
  • Der evalueres ved elevsamtaler med klasselæreren
  • Gennem en undervisningsmiljøundersøgelse (UMV) hvert 3. år.
  • Ved hjælp af standardiserede prøver i dansk og matematik, som det fremgår af dette skema:

Sep./okt.

Læsning

Stavning

Matematik

1. Klasse

Bogstavprøve 1

2. Klasse

TL-1

MAT-1

3. Klasse

ST2

4. Klasse

TL-3

MAT-3

5. Klasse

ST4

6. Klasse

TL-5

MAT-5

7. Klasse

ST6

8. Klasse

FP9/TL7

FP9

FP9/MAT-7

9. Klasse

FP9

FP9/ST8

FP9

Opfølgning

Ovenstående evalueringsplan er revideret i februar 2020.

Vi evaluerer løbende om der er forhold i evalueringsplanen, der bør rettes til i forhold praksis. 
Så længe evalueringsplanen fungerer efter hensigten og der ikke er forhold, som giver anledning til ændringer, tages de enkelte elementer til underretning og planen opdateres.

Siden sidste evaluering har vi benyttet opdaterede testmaterialer. Disse vurderes til at være de bedst tilgængelige på markedet pt. og giver nyttig viden i forhold til elevernes faglige kompetencer. Der har ikke været anledning til at ændre i skolens overordnede evalueringsplan.

Evalueringsplanen skal revideres primo 2022

Vi har stadig ledige pladser i skoleåret 2023-2024:

0./1. klasse : 3 ledige pladser

2./3. klasse : 8 ledige pladser

4./5. klasse : 4 ledige pladser

6./7. klasse : 6 ledige pladser

8./9. klasse : 5 ledige pladser