Lerpytter Friskole Logo

Vedtægter

– det formelle grundlag institutionen er oprettet og hviler på

Vedtæger for Lerpytter Friskole & Børnehave

Skolens vedtægter er revideret 21. april 2022 og offentliggjort på hjemmesiden 22. April 2022.
Ændring af vedtægternes §§2 og 3 er efter indstilling fra bestyrelsen enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen den 21. april 2022.

Vedtægtsbillag børnehave

I forbindelse med opstart af børnehave er vedlagte bilag til skolens vedtægter udformet og godkendt af Thisted Kommune. Børnehaven startede 1. januar 2016.

Skolen skiftede hjemmeside/domæne i forbindelse med navneskiftet, og de reviderede vedtægter er offentliggjort på denne hjemmeside den 15. december 2015.

Forretningsorden for bestyrelsen (bilag)

 

Lerpytter Friskole - Friskole og børnehave - Vi tror på trivsel

Enestående jobmulighed!

Vi kommer til at mangle en sproglærer fra 1. januar 2024. 

Grib muligheden for at arbejde med Danmarks skønneste børn, forældre og kollegaer!