Skolekredsen

Bliv en del af skolekredsen

Bliv medlem af skolekredsen

Skolekredsen er Lerpytters “støtteforening”

Som medlem af skolekredsen, bidrager du med dit kontingent til at skolen kan tilbyde fripladser til økonomisk trængte forældre – alle bør have mulighed for at vælge en kristen friskole.

Du bliver inviteret til arrangementer på skolen og modtager vores elektroniske nyhedsbrev, så du kan holde dig orienteret om, hvad der sker på Lerpytter.

I henhold til skolens vedtægter har skolekredsmedlemmer stemmeret ved skolens generalforsamling (dog ikke til valg af tilsynsførende og valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen). Bemærk at dit kontingent skal være indbetalt/fornyet senest 1. april for at give stemmeret.

Skolekredsen er åben for alle, som har interesse for Lerpytter Friskole og børnehave og som ønsker at bidrage til fastholdelse af skolens grundlag og formål, samt at støtte skolens økonomiske opretholdelse.

Indmeldelsesformular

Hvis du vil være medlem af Lerpytter Friskoles skolekreds, kan du udfylde nedenstående formular. 

Derefter vil du dels modtage to emails:

  • en mail, hvor du bekræfter at du vil være medlem
  • en mail med oplysninger om betaling af kontingent.

Tak for din interesse!