Fokus på både det faglige og det sociale


Vi ønsker at såvel faglighed, som trivsel, skal vægtes højt på Lerpytter Friskole. Et af vore slogans er: "Glade børn lærer bedre!". Uden trivsel har fagligheden trange kår, så vi værner om at bevare et godt "klima" for alle børn og voksne på skolen.

Fagligt arbejder vi for at elevernes udbytte af undervisningen skal være så højt som muligt. Vi følger elevernes faglige udvikling tæt - bl.a. som beskrevet i vores vores evalueringsplaner.

Eleverne modtager et undervisningstimetal der (som minimum) matcher folkeskolens timetal. Vi er som friskole forpligtet til at levere en undervisning, der "står mål med" folkeskolens - og det gør vi! (Se evalueringsplan)

Se sammenligning mellem vores og folkeskolens planlagte lektionstimetal for 2016-2017.


Vi følger de samme undervisningsplaner (Forenklede Fælles Mål), som man gør i folkeskolen og eleverne afslutter 9. klasse med folkeskolens afgangsprøver (FP9).

Læs meget mere under menupunktet "Information"

 

 

 

Overrækkelse af afgangsbeviser sidste skoledag