Fagligt OG socialt fokus


Vi ønsker at såvel høj faglighed, som god trivsel, skal vægtes højt på Lerpytter Friskole. Et af vore slogans er: "Glade børn lærer bedst!". Uden trivsel er det svært at lære, så vi værner om at bevare et godt "klima" for alle børn og voksne på skolen.

Fagligt arbejder vi for at elevernes udbytte af undervisningen skal være så højt som muligt. Vi følger elevernes faglige udvikling tæt - bl.a. som beskrevet i vores vores evalueringsplaner.
Vi tilbyder afgangsprøver efter 9. klasse, som eneste friskole i Thy.

Eleverne modtager et undervisningstimetal der matcher folkeskolens fagdelte undervisning. Vi er som friskole forpligtet til at levere en undervisning, der "står mål med" folkeskolens - og det gør vi!

Ny legeplads
Ny, spændende legplads
Sidste skoledag 2020
Sidste skoledag 2020

Indskrivning

Vi har løbende indskrivning i skolen. Det betyder at du altid er velkommen til at kontakte os og komme på et uforpligtende besøg på skolen (også i sommerferien efter aftale)

Optagelse på Lerpytter Friskole kræver altid en samtale mellem forældre og skole, hvor vi får en snak om de gensidige forventninger, og hvor begge parter efterfølgende har mulighed for sige nej tak til et fremtidigt samarbejde.

Skema til indskrivning af skolebørn udleveres på skolen.

Indskrivning i 0. klasse

Hvis du har børn, som skal starte i skole (typisk 5 år), vil du modtage besked i din E-boks om at dit barn skal indskrives i skole. Hvis du vil indskrive dit barn i en Lerpytter Friskole, skal du BÅDE sørge for at indskrive dit barn elektronisk via www.indskrivning.dk OG kontakte os for indskrivning i friskolen. Læs mere i denne vejledning 

Det kristne værdigrundlag

Vi underviser ud fra folkeskolens fagplaner i alle fag og afslutter 9. klasse med folkeskolens afgangsprøver. Så på det faglige område, er vi en "folkeskoleagtig" friskole. :-)

På skoleskemaet adskiller vi os ved at have morgensamling, hvor vi ofte synger en sang og beder en bøn. Desuden har vi "præstens time" torsdag morgen, hvor vi har en kristendomsundervising, der adskiller sig fra den mere orienterende kristendoms-/religionsundervisning, som følger folkeskolens læseplan.

Det kristne værdigrundlag er grundlaget for hele skolens virke og den måde vi behandler hinanden på. Det ligger i vores DNA, at alle har ukrænkelig værdi uanset køn, formåen, religion, udseende eller etnicitet. Vi har en respektfuld og anerkendende kommunikation, som medvirker til et godt lærings- og arbejdsmiljø.  

 

Emneuger og ekskursioner

Ud over den almindelige fagdelte undervisning (som fremgår af skoleskemaerne) har vi i løbet af skoleåret 3 emne-/projektuger og 5-10 blokdage/fagdage.

I den ene emneuge arbejder vi på skift med de tre "timeløse" fag:

  1. Færdselslære
  2. Sundheds- og seksualundervisning
  3. Uddannelse og job.

På den måde sikrer vi at vi kommer omkring emnerne og det plejer altid at være spændende og lærerige dag.

Vi vil gerne sig særligt tak til det lokale erhvervsliv, for (hvert 3. år) at invitere os indenfor og præsentere nogle af de job- og karrieremuligheder der findes i området!


Vi benytter gerne "skemafri" dage til at lave noget af det, vi ellers har svært ved at nå i den almindelige undervisning. Det kan være ekskursioner, intensive faglige forløb eller muligheden for at se og analysere en spillefilm.

Vores elever i 8./9. klasse er hvert andet år på en studietur til udlandet. 

Virksomhedsbesøg Nors Bageri
Virksomhedsbesøg Thisted Motor Compagni
Virksomhedsbesøg Trykkeriet Friheden
Virksomhedsbesøg Cimbria

Priser

Det er billigere end du tror at vælge Lerpytter Friskole - og alle pengene værd!

Vi tilbyder fripladser i forhold til husstandsindkomsten - friskole skal være en mulighed for alle!

Læs mere om priser her. 

Skolens historie

Lerpytter Friskole & Børnehave hed tidligere "Friskolen Thy - den kristne friskole".

I forbindelse med opstart af børnehaven i 2015, blev det besluttet at ændre navnet, så det afspejlede, at der også var børnehave tilknyttet. Samtidig ønskede man, at navnet var tydeligere knyttet til den geografiske placering - deraf "Lerpytter Friskole & Børnehave"

Skolen blev etableret i 2002 på Kronborgvej 121. Her måtte man tage til takke med at leje en grund af kommunen og etablerede sig i pavilloner. I 2008 købte skolen et stykke jord, og flyttede pavillonerne med til Lerpyttervej 25.

I 2015 byggede skolen ny børnehave og skiftede navn til Lerpytter Friskole & Børnehave. Børnehaven er siden blevet godkendt til også at omfatte en lille vuggestueafdeling, så vi nu kan tilbyde et godt børneliv fra 0 til 15 år.