Vedtæger for Lerpytter Friskole & Børnehave

Skolen blev oprettet i 2002 under navnet Friskolen Thy. Vedtægterne er godkendt af UVM i forbindelse med oprettelsen 2. maj 2002.

I forbindelse med opstart af børnehave skiftede skolen navn og de de nødvendige vedtægtsændringer blev vedtaget på skolens ordinære generalforsamling den 9. april 2015.

På bestyrelsesmødet den 18. november 2019 er der foretaget revision af vedtægterne i henhold til Undervisningsministeriets krav. De opdaterede vedtægter er offentliggjort 7. februar 2020.

Vedtægtsbillag børnehave

I forbindelse med opstart af børnehave er vedlagte bilag til skolens vedtægter udformet og godkendt af Thisted Kommune. Børnehaven startede 1. januar 2016.

Skolen skiftede hjemmeside/domæne i forbindelse med navneskiftet, og de reviderede vedtægter er offentliggjort på denne hjemmeside den 15. december 2015.

Forretningsorden for bestyrelsen (bilag)