Vedtæger for Lerpytter Friskole & Børnehave

Skolen blev oprettet i 2002 under navnet Friskolen Thy. Vedtægterne er godkendt af UVM i forbindelse med oprettelsen 2. maj 2002.

I forbindelse med opstart af børnehave skiftede skolen navn og de de nødvendige vedtægtsændringer blev vedtaget den 9. april 2015 (markeret med rødt).

Vedtægtsbillag børnehave

I forbindelse med opstart af børnehave er vedlagte bilag til skolens vedtægter udformet og godkendt af Thisted Kommune. Børnehaven startede 1. januar 2016.

 

Skolen skiftede hjemmeside/domæne i forbindelse med navneskiftet, og de reviderede vedtægter er offentliggjort på denne hjemmeside den 15. december 2015.