Marts 2017

Undervisningsmiljøvurdering 2017


Lerpytter Friskole har gennemført UMV i marts måned 2017.

Vi har valgt at basere vores UMV på spørgsmål fra DCUM’s tidligere evalueringsværktøj “Termometeret”, som desværre ikke findes tilgængeligt online længere. Dette er valgt, så vi har mulighed for at sammenligne tidligere besvarelser med nye besvarelser.

Undersøgelsen er baseret på svar fra eleverne fra 4. til 9. klasse.

Alle besvarelser forefindes på skolen, hvor de tilgængelige til gennemlæsning.

Herunder findes en konklusioner fra undersøgelsen samt en kort gennemgang af resultaterne.

 

Konklusioner


Undervisningsmiljøvurderingen tegner et billede af en elevgruppe, som er glade for deres skole og deres kammerater. De føler sig trygge i klassen og glæder sig til at komme i skole og se deres kammerater.

Mobning opleves ikke som et problem, men en del elever angiver at konflikter eleverne imellem “nogle gange” giver en dårlig stemning på klassen. Samtidig har eleverne tillid til at lærerne vil gøre noget ved konflikter/uenigheder. Alle elever giver udtryk for at deres lærere viser interesse for dem.

Alt i alt tegnes der et billede af at eleverne generelt trives og er trygge, hvilket også er en vigtig overordnet målsætning for skolen - “glade børn lærer bedst”.


Selv om eleverne udtrykker, at de er glade for deres kammerater, er der en del der tilkendegiver, at de sjældent eller aldrig er sammen med klassekammerater uden for skoletiden. Hvis det er muligt, vil vi gerne medvirke til at elevernes relationer i klasserne og på tværs af klasserne udbygges. (Det er vigtigt at alle børn har mindst en god kammerat)  


Der er overordnet positive tilbagemeldinger i forhold til de fysiske rammer - en lille smule bedre end sidste UMV. Vi har da også brugt en del ressourcer på vedligehold og renovering af skolen siden sidst. På et enkelt punkt - toiletterne - synes eleverne ikke rammerne er i orden. Vi har allerede inden den vi gennemførte UMV’en, besluttet at øge rengøringsfrekvensen på toiletterne, for at forbedre forholdene.


På de øvrige forhold i undersøgelsen er der er ikke noget “stikker ud” og giver anledning til en ændret praksis.

 

Gennemgang af undersøgelsen (link)