Skolens aktuelle uddannelsestilbud 

Lerpytter Friskole tilbyder undervisning fra 0.-9. klasse.
Undervisningen tager afsæt i folkeskolens fælles mål og alle fagene afsluttes i 9. klasse med folkeskolens afsluttende prøver.

Vi følger de samme undervisningsplaner (Forenklede Fælles Mål), som man gør i folkeskolen og eleverne afslutter 9. klasse med folkeskolens afgangsprøver (FP9).

Nøgletal:

Skolen er forpligtet til at offentliggøre karaktergennemsnit for 9. klasse (prøver og standpunkt), såfremt der har været mindst 3 elever til prøve. Vi har typisk en meget lille 9. klasse, da en stor del af vore elever vælger at tage på efterskole i 9. klasse. Det giver et meget lille grundlag at lave statistiske sammenligninger på (typisk ca 6 elever). Statistikken kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside

Statistik vedr. overgang til uddannelse for 9. klasser kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside.