Her finder du information om priser for skole, sfo og børnehave.
Bemærk at den samlede pris for skole og SFO hos os, svarer til en SFO-plads i kommunen - det behøver altså ikke være dyrt, at vælge Lerpytter Friskole!

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Skolepenge

1. barn 900,-/måned*
2. barn 450,-/måned*
3. og følgende Gratis

* Der betales skolepenge i 11 måneder (juli er betalingsfri for feriebørn)

SFO

1. barn (0.-3. kl.) 650,- pr. måned*
2. og følgende (0.-3. kl.) 325,- pr. måned*

* Hvis man ønsker pasning i juli er prisen henholdsvis 200,-/uge eller 800,- for hele juli.

(Til sammenligning koster en fuld SFO-plads i Thisted Kommune 1538,-/md - skoleintro koster 1696,-/md (2017))

Børnehave

Prisen for børnehavepladser er fastsat af Thisted Kommune og er i 2016:

Børnehave + frugtordning 1.730,- + 70,- = 1.800,- pr. måned

Fripladstilskud

Børnehave:
Kommunen giver fripladstilskud på samme vilkår som i kommunale børnehaver. Ved skift af børnehave følger tilskuddet automatisk med. På Thisted Kommunes hjemmeside kan du læse mere om friplads.

Skole og SFO:

Forældre med et lavt indkomstgrundlag har hvert år mulighed for at søge om tilskud til skole- og sfo-betalingen. Tilskuddet på Lerpytter Friskole består dels af et tilskud (ca 30%) fra staten (administreret af Fordelingssekretariatet) og et supplerende tilskud fra skolens egen kasse (ca 70%).

Hvem kan få - og hvor meget?
Skolen giver tilskud til elever, som går på skolen senest 5. september i det pågældende skoleår OG hvor der er samtidig er lavet en ansøgning til Fordelingssekretariatet.
Tilskuddet beregnes ud fra forældrenes indkomstgrundlag vha Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle:

 

Hvordan modregnes tilskuddet?
Hvis du til skolestart afleverer fripladsansøgning sammen med kopi af selvangivelsen fra 2016, kan skolen beregne fripladstilskuddet og fratrække beløbet fra starten af skoleåret.
Ellers kan vi først beregne og indregne fripladstilskuddet, når vi modtager besked fra Fordelingssekretariatet omkring nytår.

Læs mere om fripladstilskud her


Tjekliste:

  1. Udskriv og udfyld fripladsansøgning for 2017-2018
  2. Udskriv årsopgørelsen for 2016 fra www.skat.dk
  3. Aflever ansøgning og årsopgørelse på skolen snarest muligt - og senest 5. september.

 Kontakt skolens kontor, hvis du har spørgsmål, eller har brug for hjælp.

Udmeldelse af Lerpytter Friskole & Børnehave

Skole/SFO:
Forældre kan udmelde deres barn med 1 måneds varsel til den 1. i en måned.

Børnehave:
Forældre kan udmelde deres barn med 1 måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned.