Jill Torp
Klasselærer 0./1.
Ulla Teilberg
Sekretær
Susanne Immersen
Pæd.hjælp., børnehave
Teknisk serviceassistent
Lis Dam Beck
Klasselærer 6./7.
Peter K. Heuer
Sproglærer mm.
Brian Immersen
Leder
Mariane Immersen
Pædagog / støttelærer
Mona Ulf
SFO
Dorthe Stüker
SFO
Bent-Ole Højegaard
Teknisk serviceleder
Josefine Immersen
Klasselærer 4./5.
Lina Nissen
Klasselærer 2./3.
Anette Jensen
Lærer
Anne-Lene Poulsen
Pædagog, børnehaven
Louise Torp
Lærer