Jill Torp
Klasselærer 0./1.
Ulla Teilberg
Sekretær
Susanne Immersen
Pædagog, børnehave
Teknisk serviceassistent
Lis Dam Beck
Klasselærer 4.-6.
Peter K. Heuer
Sproglærer mm.
Brian Immersen
Leder
Mariane Immersen
Pædagog / støttelærer
Maria Jensen
Pædagog, børnehaven
Mona Ulf
SFO
Dorthe Stüker
SFO
Bent-Ole Højegaard
Teknisk serviceleder
Michelle
Pæd., børnehave
Lina Nissen
Klasselærer 2./3.
Anette Jensen
Lærer
Louise Torp
Lærer