Skolens aktuelle uddannelsestilbud

Lerpytter Friskole tilbyder undervisning fra 0.-9. klasse.
Undervisningen tager afsæt i folkeskolens fælles mål og alle fagene afsluttes i 9. klasse med folkeskolens afsluttende prøver.

Vi følger de samme undervisningsplaner (Forenklede Fælles Mål), som man gør i folkeskolen og eleverne afslutter 9. klasse med folkeskolens afgangsprøver (FP9).

Værdier og pædagogisk udgangsunkt

Lerpytter Friskole & Børnehave bygger på et kristent værdigrundlag, som danner udgangspunkt for det pædagogiske arbejde. Det fordrer en anerkendende tilgang til det enkelte barn, og er samtidig med til at afstikke rammer for, hvordan vi omgås og behandler hinanden.
Vi tager ikke afsæt i et bestemt pædagogisk "koncept", men undervisningsdifferentiering ses som et bærende og grundlæggende princip. Læs mere om værdier i skolens værdigrundlag