Evalueringsplan
(Revideret februar 2020 - planlagt opfølgning primo 2022)

Skolen er forpligtet til løbende at evaluere elevernes udbytte af undervisningen. Evalueringen sker på mange niveauer:

Elevernes faglige, sociale og personlige udvikling evalueres:

 • Af lærergruppen i form af ad hoc samtaler samt på lærermøder.

  • (En af fordelene ved at være en lille skole er at alle i personalegruppen kender alle børn og er opmærksomme på deres trivsel og udvikling.)

 • Med forældrene til forældresamtalerne (klasselærer er ansvarlig for opfølgning)
 • Med forældrene ved de årlige skole/hjem-samtaler (klasselærer er ansvarlig for opfølgning)
 • I form af elevplaner i 0. - 9. klasse.
 • I form af karakterblade i 8. – 10. kl.
 • Der evalueres ved elevsamtaler med klasselæreren
 • Gennem en undervisningsmiljøundersøgelse (UMV) hvert 3. år.
 • Ved hjælp af standardiserede prøver i dansk og matematik, som det fremgår af dette skema:
 
Sep./okt. Læsning Stavning Matematik
1. klasse   Bogstavprøve 1  
2. klasse TL-1   MAT-1
3. klasse   ST2  
4. klasse TL-3   MAT-3
5. klasse   ST4  
6. klasse TL-5   MAT-5
7. klasse   ST6  
8. klasse FP9 / TL7 FP9 FP9/MAT-7
9. klasse FP9 FP9 / ST8 FP9

 

Skolens samlede undervisning evalueres:

 • Løbende af forældrene i henhold til friskolelovens §9 - gennem såvel formelle som uformelle samtaler med skolens ledelse (bestyrelse og skoleleder)
 • Af skolens forældrevalgte tilsynsførende, gennem tilsynsrapporten, som offentliggøres på skolens hjemmeside.
 • Af skolebestyrelsen i samråd med skoleleder i forhold til fagudbud, fagfordeling, klasseinddeling og undervsiningstimetal.

 

Opfølgning

Ovenstående evalueringsplan er revideret i februar 2020.

Vi evaluerer løbende om der er forhold i evalueringsplanen, der bør rettes til i forhold praksis. 
Så længe evalueringsplanen fungerer efter hensigten og der ikke er forhold, som giver anledning til ændringer, tages de enkelte elementer til underretning og planen opdateres.

Siden sidste evaluering har vi benyttet opdaterede testmaterialer. Disse vurderes til at være de bedst tilgængelige på markedet pt. og giver nyttig viden i forhold til elevernes faglige kompetencer. Der har ikke været anledning til at ændre i skolens overordnede evalueringsplan.

Evalueringsplanen skal revideres primo 2022