Evalueringsplan
(Revideret marts 2017)

Skolen er forpligtet til løbende at evaluere elevernes udbytte af undervisningen. Evalueringen sker på mange niveauer:

Elevernes faglige, sociale og personlige udvikling evalueres:

 • Af lærergruppen i form af ad hoc samtaler samt på lærermøder.

  • (En af fordelene ved at være en lille skole er at alle i personalegruppen kender alle børn og er opmærksomme på deres trivsel og udvikling.)

 • Med forældrene til forældresamtalerne (klasselærer er ansvarlig for opfølgning)
 • Med forældrene ved de årlige skole/hjem-samtaler (klasselærer er ansvarlig for opfølgning)
 • I form af elevplaner i 0. - 9. klasse.
 • I form af karakterblade i 8. – 10. kl.
 • Der evalueres ved elevsamtaler med klasselæreren
 • Gennem en undervisningsmiljøundersøgelse (UMV) hvert 3. år.
 • Ved hjælp af standardiserede prøver i dansk og matematik, som det fremgår af dette skema:
 
Sep./okt. Læsning Stavning Matematik
1. klasse   Bogstavprøve 1  
2. klasse TL-1   MAT-1
3. klasse   ST2  
4. klasse TL-3   MAT-3
5. klasse   ST4  
6. klasse TL-5   MAT-5
7. klasse   ST6  
8. klasse FP9 / TL7 FP9 FP9/MAT-7
9. klasse FP9 FP9 / ST8 FP9

 

Skolens samlede undervisning evalueres:

 • Løbende af forældrene i henhold til friskolelovens §9 - gennem såvel formelle som uformelle samtaler med skolens ledelse (bestyrelse og skoleleder)
 • Af skolens forældrevalgte tilsynsførende, gennem tilsynsrapporten, som offentliggøres på skolens hjemmeside.
 • Af skolebestyrelsen i samråd med skoleleder i forhold til fagudbud, fagfordeling, klasseinddeling og undervsiningstimetal.

 

Opfølgning

Ovenstående evalueringsplan er revideret i forhold til nye testmaterialer (ultimo 2016)

Der evalueres minimum årligt om der er forhold i den løbende evaluering, som giver anledning til at revidere evalueringsplanen.
Så længe evalueringsplanen fungerer efter hensigten og der ikke er forhold, som giver anledning til ændringer, tages de enkelte elementer til underretning og planen opdateres.

Tilsynsførende

Skolens tilsynsførende er Svend Aage Kronborg, Videbæk.

Læs tilsynsrapporten her.

Karaktergivning

Skolen er forpligtet til at offentliggøre karaktergennemsnit for 9. klasse (prøver og standpunkt), såfremt der har været mindst 3 elever til prøve. Vi har typisk en meget lille 9. klasse, da en stor del af vore elever vælger at tage på efterskole i 9. klasse. Det giver et meget lille grundlag at lave statistiske sammenligninger på (typisk ca 6 elever). Statistikken kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside

Overgang til uddannelse

Statistik vedr. overgang til uddannelse for 9. klasser kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside.