Lerpytter Friskole & Børnehave har i foråret 2016 gennemført en Arbejdsplads Vurdering (APV).

Arbejdspladsvurderingen bygger på et kortlægningsskema, hvor der fokuseres på dels det fysiske og de psykiske arbejdsmiljø. Kortlægningen er gennemført på tværs af alle personalegrupper (valgfrit om man gjorde det elektronisk eller på papir) og sammenfattet af kontoret. Sammenfatningen er gennemgået og godkendt på et fælles personalemøde den 15. marts 2016, hvor der samtidig blev drøftet punkter til en handlingsplan. (Disse dokumenter forefindes i skolens personalerum)

Kortlægningen fokuserede dels på det fysiske og dels på det psykiske arbejdsmiljø.

Sammenfatning:

Overordnet har vi i Lerpytter Friskole & Børnehave et rigtig godt arbejdsmiljø.
Vi har igen denne gang talt om, at det opleves lidt kunstigt at lave APV, da mange af de forhold, som opleves som problematiske, bliver taget hånd om hurtigst muligt og dermed ikke kommer til at fremgå af APV'en.
Nogle af tingene (fx. temperaturer) er svære at løse en gang for alle, men vi vil (som med alle andre problemstillinger) søge at løse problemerne bedst muligt, som de opstår.
Handlingsplanen oplister kun problemstillinger - ikke alle de positive forhold som kortlægningen også viser - og som måske i det daglige fylder allermest.

Topscorerne blandt positive arbejdsforhold fra kortlægningen er:

 • Gode, samarbejdsvillige, hjælpsomme, overbærende kolleger
 • Dejlige, glade børn
 • Ansvar - dejligt at have ansvar/indflydelse
 • Ny bygning / mere plads (ny børnehavebygning taget i brug primo 2016)
 • Lille overskuelig arbejdsplads med høj grad af fleksibilitet
 • God udenomsplads

Problematikker:

I forhold til det fysiske arbejdsmiljø sættes der fokus på bl.a.:

 • Mangelfuld oprydning som følge af uklare ansvarsforhold
 • Pladsmangel/lokalestørrelser
 • Dårlige arbejdsstillinger
 • For få tilbud på legepladsen
 • Dårlige adgangsforhold for gangbesværede

Nogle af ovenstående forhold er omgående løst, mens andre er løst i forbindelse med lokaleændringer efter sommerferien (august '16). Arbejdet med samtlige problematikker er beskrevet i handleplanen, som forefindes på skolen.

Vi har fokus på arbejdsmiljøet!

Arbejdstilsynet var på besøg på skolen den 25. maj 2013, hvor vi efterfølgende har fået en grøn smiley, som tegn på at vi har fokus på et godt arbejdsmiljø:

 

 

 


 

GAMMEL APV (2013)

 

Handlingsplan:

Kortlægningen danner udgangspunkt for handlingsplanen, hvor problemstillinger er listet op og prioriteret.

Prioritet 1:

Det største og tilbagevendende problem er svingende temperaturer. Problemet er delvist afhjulpet (28/02/2013) ved justering af termostater og procedurer for udluftning i pauser. Vi kører pt. forsøg med en ny type termostat, som vil blive installeret i udvalgte lokaler til efteråret 2014.

Prioritet 2:

Et lidt mindre problem er at det opleves som svært at skabe arbejdsro i enkelte lokaler pga. gennemgang. Dette er delvist løst ved at der i første omgang er blevet indskærpet at al unødvendig gennemgang skal undgås (28/02/2013). I skoleåret 2013/'14 har skemalægningen gjort problemet mindre.

Med samme prioritering er manglende kommunikation omkring elevforhold.  Dette foreslås ændret via ændret mødestruktur, hvilket er sket i skoleåret 2013/'14.

Der mangler aflåst skab til personale. Dette løses ved at flytte en stålreol til fordel for et personaleskab med aflåselige rum. (Er sket i efteråret 2013)

Prioritet 3 (lav prioritet)

Her nævnes igen temperatur (koldt om vinteren / varmt om sommeren).
Der mangler lokaler - kræver tilbygning.
Der mangler udendørs hyggekroge/læsteder - medtækes fremadrettet.
Varierende arbejdspres i løbet af skoleåret - ingen umiddelbare løsninger, det er et vilkår
Arbejdslys på kontor - et mindre problem, som medtænkes ved lejlighed

Konklusion:

Overordnet har vi på Friskolen Thy et rigtig godt arbejdsmiljø.
Vi har talt om at det opleves lidt kunstigt at lave APV, da mange af de forhold, som opleves som problematiske, bliver taget hånd om hurtigst muligt og dermed ikke kommer til at fremgå af APV'en.
Nogle af de ting (fx. temperaturer) er svære at løse en gang for alle, men vi vil (som med alle andre problemstillinger) søge at løse problemerne bedst muligt, som de opstår.
Handlingsplanen oplister kun problemstillinger.

I undersøgelsen under psykisk arbejdsmiljø, blev i øvrigt under positive forhold nævnt:

 • gode hjælpsomme kolleger
 • plads til konstruktiv kritik
 • alle gode til at hjælpe hinanden
 • ingen gamle sejlivede konfliktfyldte problemstillinger
 • elever og lærere har et godt kendskab til hinanden
 • godt forældresamarbejde
 • frihed til den enkelte
 • hjælpsomhed
 • udfordrende
 • afvekslende
 • god/saglig tone
 • god hjælp fra kolleger
 • godt arbejdsklima, respons/feedback
 • mindre klasser end i folkeskolen
 • mere tid pr elev