Lerpytter Børnehave & Vuggestue

- Thisteds nyeste og (måske) bedste dagtilbud

Lerpytter Børnehave og Vuggestue kan tilbyde et trygt og hjemligt miljø, hvor børnene får mulighed for at udfolde sig og udvikle sig. Vi er en aldersintegreret institution, hvor de yngste spejler sig i og lærer af de ældre børn. Vi har plads til 25 børn i fra 3-5 år og 6 børn fra 0-2 år.

Tryghed er en afgørende forudsætning for at børn kan trives og udvikles. Derfor lægger vi vægt på at skabe et trygt læringsmiljø for alle børn i Lerpytter Friskole & Børnehave - uanset om man er 1 år eller 15 år!

Udendørs trommesæt
Fra jord til bord
Hygge på legepladsen

Venteliste

På denne side har du mulighed for at skrive dit barn op på venteliste til vuggestue og børnehave.

Forældresamarbejde

Den daglige kontakt mellem forældre og personale i forbindelse med aflevering og afhentning er vigtig for et godt samarbejde omkring det enkelte barn.

Desuden benytter vi Alias komme-gå-system, hvor der også kan kommunikeres elektronisk mellem hjem og børnehave/vuggestue.
Du kan oprette dig eller logge ind på denne side. 

Vi har også en lukket facebook-gruppe for forældre i børnehave og vuggestue.

Priser

Priserne for vuggestue og børnehave følger Thisted Kommunes satser. Læs mere om priser her.

 

Ekstraordinær god normering

Undersøgelser viser at antallet af pædagoger i forhold til børn har stor betydning for børnenes udvikling. Derfor er det også vigtigt for os at afsætte ressourcer til at være nok voksne, så vi kan være tæt på børnene og yde en professionel pædagogisk indsats, som gør en forskel.

I perioden fra september 2018 frem til sommeren 2021 har vi fået tilskud fra Socialministeriet til yderligere pædagogtimer - ud over den almindelige, gode normering. Det er vi rigtig glade for, og det giver os endnu bedre muligheder for bl.a. at facilitere gode læringsmiljøer.

Vi har fokus på både at skabe gode rammer hjemme i børnehaven, såvel som at tage børnene med ud i de spændende læringsmiljøer, der findes i nærområdet.

Ved lystbådehavnen
I Eshøj Plantage
Dialogisk læsning
I gymnastiksalen
Sten på sten i Eshøj
Gravemaskiner tæt på børnehaven

Åbningstider:

Mandag - torsdag   6:30 - 16:15
Fredag 6:30 - 16:00

 

Lukkedage og ferier

Børnehave, vuggestue og SFO holder lukket i uge 29 og 30

Desuden holder vi helt lukket:

  • alle dage mellem jul og nytår
  • dagen efter Kr. himmelfart
  • 5. juni (grundlovsdag)

I øvrige skoleferier er børnehaven som udgangspunkt lukket, men der arrangeres pasning efter behov.

Det drejer sig om:

  • Uge 42 (efterårsferie)
  • Uge 7 (vinterferie)
  • Påskeferie (fra Palmesøndag til 2. Påskedag)
  • Sommerferien (ud over uge 29+30, hvor der er lukket)

 

Læreplaner

Her kan du læse Lerpytter Børnehaves læreplaner